Copyright & Disclaimer

Copyright
Op alle foto’s rust copyright. Voor elk gebruik van foto’s is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Hoveniersbedrijf Johan Steenks.

Disclaimer
Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoveniersbedrijf Johan Steenks heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Hoveniersbedrijf Johan Steenks aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Hoveniersbedrijf Johan Steenks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites welke niet door Hoveniersbedrijf Johan Steenks worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Hoveniersbedrijf Johan Steenks.

Niets van deze electronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.